Sharaku Junmai Hatsushibori Nama / 寫楽 純米初しぼり生

Sharaku Junmai Hatsushibori Nama / 寫楽 純米初しぼり生

Sharaku Junmai Hatsushibori Nama / 寫楽 純米初しぼり生